Galerie

Konkurs na najładniejszy ogród

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza XII edycję konkursu na najładniejszy ogród. Celem konkursu jest zachęcenie do dbałości o estetyczny wygląd posesji i przydomowych ogrodów warzywnych, do zwiększania ilości wysadzanych kwiatów, drzew i krzewów. W konkursie mogą brać udział właściciele, najemcy, użytkownicy zagród i nieruchomości z terenu gminy Rozdrażew, z wyjątkiem zdobywców I miejsc ubiegłorocznej edycji. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Rozdrażew pokój nr 7 do dnia 10 czerwca 2010 r. Zgłoszeń dokonywać mogą również sołtysi za zgodą właścicieli posesji. Komisja konkursowa w terminie do 30 lipca dokona oceny zgłoszonych ogrodów w dwóch kategoriach: „MÓJ OGRÓD WARZYWNO-KWIATOWY” i  „MOJE MIEJSCE WYPOCZYNKU WŚRÓD ZIELENI”.
Dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi we wrześniu 2010 roku.