Galerie

Przypomnienie o zwrocie podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Rozdrażewie przypomina rolnikom, że w miesiącu sierpniu 2015 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006r. Nr 2 poz. 379 ze zm.). Wypełnione wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju w okresie od 1 lutego 2015r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego określonego na 2015 r. należy składać w gminie właściwej ze względu na położenie gruntu w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.
Przypomina się, że maksymalny zwrot podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi  81,70 zł x ilość ha użytków rolnych. Użytki rolne należy wykazać według stanu na dzień 1 lutego 2015 r.
Wnioski można pobierać u sołtysów lub w Urzędzie Gminy - pokój nr 12.