Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę do sprzedaży

w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.Wykaz  będzie  wywieszony w dniach od 21 lipca do 11 sierpnia  2015 r.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 pokój nr 7  w godz. od 700 do 1430  lub pod nr tel. (62) 722 13 05.