Galerie

Informacja o stanowisku Wojewody Wielkopolskiego w sprawie suszy

Informujemy, że w dniu 24 lipca 2015r. do Urzędu Gminy Rozdrażew wpłynęło pismo z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, stanowiące odpowiedź na pismo Wójta Gminy wystosowane do Wojewody  Wielkopolskiego w związku z sygnalizowaniem szkód rolniczych wywołanych suszą przez mieszkańców Trzemeszna.

 


W piśmie tym Kierownik Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi działając z upoważnienia Wojewody wskazuje, że:

 „… w celu monitorowania występowania zjawiska suszy został utworzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi system monitoringu suszy rolniczej, prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, który podaje informacje o klimatycznym bilansie wodnym w okresach sześciodekadowych. Monitoring suszy znajduje się na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl Komunikaty te są podstawą do potwierdzania ewentualnego zagrożenia suszą dla poszczególnych upraw na terenie gminy.  Według monitoringu suszy rolniczej w okresie 6 okresów raportowania tj. w okresie od 1 kwietnia do 20 lipca 2015r. na terenie gminy Rozdrażew zagrożenie suszą rolniczą w drugim okresie raportowania dotyczyło tylko krzewów owocowych. Dla pozostałych gatunków roślin kryterium suszy nie zostało przekroczone. W związku z powyższym straty spowodowane suszą rolniczą mogą dotyczyć tylko uprawy krzewów owocowych, natomiast w pozostałych uprawach ewentualne obniżenie plonów nie może być uznane jako spowodowane suszą rolniczą”.

Niezależnie od zajętego w tej sprawie stanowiska Wojewody Wielkopolskiego, które oznaczałoby odrzucenie składanych wniosków o pomoc finansową przeznaczoną na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę,  informujemy, że komisja ds. szacowania zakresu i wysokości szkód dokona oszacowania u rolników, którzy dotychczas dokonali zgłoszeń oraz tych, którzy dokonają zgłoszeń przed zbiorem plonów, ewentualnie pozostawią część uprawy do oceny.

Pełna treść pisma...