Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych do dzierżawy

Informujemy o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe przeznaczone do oddania w dzierżawę.

Wykaz  będzie  wywieszony w dniach od 25 sierpnia do 15 września 2015 r.   Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 pokój nr 7  w godz. od 7.00 do 14.30  lub pod nr tel. (62) 722 13 05.