KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ROZDRAŻEW DOTYCZĄCY SUSZY

W sobotę, 22 sierpnia 2015r. ukazał się kolejny komunikat Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach prowadzącego monitoring suszy,

który wg dotychczasowego stanowiska wojewodów  jest decydujący dla możliwości uznania danego terenu za zagrożony suszą. Komunikat dotyczy  dziewiątego okresu raportowania, kończącego się 20 sierpnia. W myśl tego komunikatu w naszej gminie (podobnie jak i pozostałych gminach powiatu krotoszyńskiego) stwierdzono zagrożenie suszą w odniesieniu do upraw ziemniaków, roślin strączkowych oraz krzewów owocowych na lżejszych glebach, a więc upraw sporadycznie występujących na naszym terenie. Tabela zagrożenia suszą poszczególnych upraw na terenie gminy w ramach monitoringu suszy znajduje się na stronie http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/3012052/ 
Kolejne komunikaty ogłaszane będą przez Instytut  do końca września co 10 dni. Z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji, że w kolejnych komunikatach Instytut potwierdzi zagrożenie suszą innych upraw, w szczególności kukurydzy, której zbiory właśnie się rozpoczynają, prosimy o zachowanie pasa uprawy (minimum 5 metrów kwadratowych). Umożliwi to oszacowanie strat i staranie się o ewentualną pomoc.
 Jednocześnie informuję o podtrzymaniu deklaracji wyrażonej w komunikacie skierowanym do mieszkańców w dniu  28 lipca 2015r.: komisja ds. szacowania zakresu i wysokości szkód dokona oszacowania u rolników, którzy dotychczas dokonali zgłoszeń oraz tych, którzy dokonają zgłoszeń przed zbiorem plonów, ewentualnie pozostawią część uprawy do oceny.
Nie jesteśmy natomiast w stanie udzielić odpowiedzi na powtarzające się często zapytania rolników o to, czy szacowanie strat przyniesie skutek w postaci pomocy dla rolników oraz o formy tej pomocy. Wojewoda Wielkopolski przedstawił bowiem stanowisko, że zgodnie z rozwiązaniami ustawowymi szacowanie szkód mające na celu ubieganie się o pomoc państwa powinno dotyczyć tylko uprawy i kategorii gleb wskazanych w komunikatach Instytutu (pełną treść oświadczenia w sprawie monitoringu suszy można przeczytać na stronie Urzędu Wojewódzkiego: http://www.poznan.uw.gov.pl/szkody-w-rolnictwie/szkody-2015 ). Z kolei 20 sierpnia 2015r. na stronie Ministerstwa Rolnictwa (www.minrol.gov.pl)  ukazał się komunikat, że dotychczas nie podjęto żadnych decyzji dotyczących wysokości i formy pomocy.
Rozdrażew, 24.08.2015r.