Galerie

Komunikat w sprawie suszy

Informujemy, że Komisja ds. szacowania zakresu i wysokości szkód jest w trakcie szacowania strat u rolników, którzy dotychczas dokonali zgłoszeń.

Wnioski o oszacowanie można nadal składać w Urzędzie Gminy. Jednocześnie informujemy, że we wtorek, 2 września 2015r. ukazał się kolejny komunikat Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach prowadzącego monitoring suszy. Komunikat dotyczy  dziesiątego okresu raportowania, kończącego się 31 sierpnia. Stwierdzono w nim zagrożenie suszą na terenie naszej gminy w odniesieniu do następujących upraw: kukurydza na kiszonkę, burak cukrowy, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa owocowe. Utrzymane zostało także zagrożenie suszą dla upraw wskazanych w poprzednim komunikacie, a więc ziemniaków, roślin strączkowych i krzewów owocowych. Tabela zagrożenia suszą poszczególnych upraw na terenie gminy w ramach monitoringu suszy znajduje się na stronie http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/3012052/