Galerie

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę gruntu

W związku z rezygnacją dotychczasowego dzierżawcy gruntu rolnego położonego w Nowej Wsi przy parkingu szkolnym

(działka nr 93 o pow. 1,03ha), zapraszamy do składania ofert na dzierżawę gruntu na okres 1 roku. Oferty  należy składać w Urzędzie Gminy do dnia 20 września 2015r., określając proponowany roczny czynsz dzierżawny jako ilość kwintali żyta wg. wartości określanej przez GUS  (obecnie obowiązująca cena 1 kwintala żyta to 61,37zł).