Galerie

Referendum 6 września 2015r.

W niedzielę, 6 września przeprowadzone zostanie ogólnokrajowe referendum, w którym będzie można udzielić odpowiedzi na trzy pytania

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?
Lokale referendalne (w miejscach, gdzie lokalizowane są lokale wyborcze) czynne będą w godzinach od 6.00 do 22.00. Prosimy o zabranie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią.