Galerie

Informacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące pomocy finansowej dla gospodarstw dotkniętych suszą

Urząd Gminy w Rozdrażewie przekazuje informacje przesłane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej,  w których powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015r.

Czytaj więcej ...