Galerie

Najładniejsze ogrody w gminie

W dniu 22 października 2015r.  w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie odbyło się uroczyste podsumowanie XVIII edycji konkursu na najładniejszy ogród.

Do tegorocznego konkursu udział zgłosiło 10 uczestników, a oceny ogródków dokonała komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w składzie: Krystyna Teodorczyk (przedstawiciel Urzędu Gminy) Jadwiga Broda i Bożena Jakubek (Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich).
Oceny dokonano w dwóch kategoriach :
- „Mój ogród warzywno-kwiatowy”
- „Moje miejsce wypoczynku wśród zieleni”.
Laureatami konkursu w pierwszej kategorii zostali:
I    Kazimiera Kaczmarek Nowa Wieś
II   Jan Zagrodnicki  Rozdrażew
III  Sabina Duczmal Nowa Wieś
W kategorii „Moje miejsce wypoczynku wśród zieleni”:
I   Grażyna Biniek  Dąbrowa 
II  Natalia Kęsy  Nowa Wieś
III Urszula Bestry Nowa Wieś
Laureatom nagrody wręczył Wójt Gminy Mariusz Dymarski.

ogrod04
ogrod05
ogrod06
ogrod03
ogrod01
ogrod02