Galerie

Informacja Ministra Finansów do rolników

Minister Finansów informuje, że na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami.

Nabywcami paliwa od oszustw mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze. Informacja Ministra Finansów skierowana do rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym znajduje się poniżej artykułu.
W informacji omówione są konsekwencje finansowe jakie ponieść może rolnik uczestniczący w procederze i odpowiedzialność karno-skarbowa z tego tytułu. Wskazane są również zalecenia, jak ustrzec się uczestnictwa w oszustwie.

Treść pisma -  pobierz  (1, 2, 3)