Galerie

XXXIX sesja Rady Gminy

W dniu 17 maja 2010r. o godz. 13.00 w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie odbędzie się  XXXIX nadzwyczajna  sesja Rady Gminy Rozdrażew. Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1/ przejęcia wykonania zadań powiatu w zakresie utrzymania czystości ulic i placów w obrębie dróg powiatowych w gminie Rozdrażew,
2/ udzielenia pomocy finansowej powiatowi krotoszyńskiemu,
3/ zmian w budżecie gminy na 2010 r.
3. Wolne głosy i wnioski.
4. Zamknięcie obrad.