Galerie

Zgłoszenia do nagrody "Krotoszyński Dąb"

Starosta Krotoszyński zaprasza do zgłaszania kandydatur do nagrody „Krotoszyński Dąb”. Jak co roku pragnie przyznać nagrodę tym organizacjom, instytucjom i osobom,

które w mijającym roku poprzez swoją działalność wniosły szczególne zasługi na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Krotoszyńskiego. Od kilku lat nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:
1) nauka, kultura
2) działalność gospodarcza
3) działalność społeczna
4) sport
5) oświata
Kandydatów w poszczególnych kategoriach tradycyjnie zgłosić może każdy – osoba fizyczna, grupa osób, firma, instytucja, organizacja, stowarzyszenie i inne.Termin zgłaszania kandydatur upływa 15 stycznia 2016 r.
Wnioski zgłoszeniowe przyjmuje oraz wszelkich informacji udziela:
Biuro Promocji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Krotoszynie
pokój nr 2 (parter, budynek główny)
tel. 62 725 42 56 w. 349, 342.
 
Szczegółowe informacje (pobierz)