Komunikat ostrzegawczy

W oparciu o otrzymany komunikat "OSTRZEGAWCZY O  INTENSYWNYCH OPADACH DESZCZU”  ostrzega się mieszkańców gminy, że od godz. 8.00 17.05.2010r. do godz. 20.00 dnia 18.05.2010r. przewiduje się intensywne opady deszczu. Miejscami przewidywana ilość opadów może sięgać 40 – 50 mm. Mogą wystąpić: podtopienia, uszkodzenia dróg i budynków, trudności komunikacyjne.