Galerie

WYBORY PREZYDENCKIE 2010

Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców
Spis wyborców do udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mieszkańcy Gminy mogą sprawdzać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 1 w dniach od 7 do 11 czerwca 2010r.


Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych - Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 31 maja 2010r.


Informacje dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Czas pracy i siedziby lokali wyborczych
W trakcie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010r. lokale wyborcze czynne będą pomiędzy godziną 6.00 a 20.00. Głosowanie odbędzie  się w dotychczasowych siedzibach obwodowych komisji wyborczych. czytaj dalej..>

 

DRUKI DO POBRANIA:

Wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do głosowania - (pobierz)
Zgoda pełnomocnika na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - (pobierz)


Informacja Wójta Gminy Rozdrażew z dnia  11 maja  2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
20 czerwca 2010 r. (pobierz)


Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 23 kwietnia 2010r.  w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Rozdrażew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (pobierz)