Galerie

Podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje mieszkańców gminy, iż dnia 22 grudnia 2015 r. nastąpiło zawarcie umowy na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rozdrażew” pomiędzy Gminą Rozdrażew, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Mariusza Dymarskiego, a firmą P.W. „KOSZ” Barbara Nowicka z siedzibą Wszewilki 41, 56-300 Milicz. Firma P.W. „KOSZ” przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym przetargu na w/w usługę, oferując najkorzystniejszą cenę. 
Informujemy, iż dotychczasowy sposób segregacji odpadów oraz rodzaj pojemników nie uległ zmianie. Harmonogram wywozu odpadów w I kwartale 2016r. zostanie dostarczony przez Wykonawcę wszystkim mieszkańcom gminy w okresie od 29 – 31 grudnia 2015 r. Będzie on także dostępny  w pokoju nr 11 tutejszego urzędu oraz poniżej artykułu.
Wszystkich mieszkańców posesji „trudnodostępnych” objętych tzw. „małą trasą” zawiadamiamy, iż odbiór odpadów będzie miał miejsce zgodnie harmonogramem obowiązującym wszystkich mieszkańców, z tym że odbywać się on będzie małym samochodem. W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych z posesji w ściśle określonych terminach prosimy o niezwłoczne poinformowanie Urzędu Gminy. Przypominamy, iż właściciel nieruchomości ma możliwość zgłoszenia przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do trzech dni od zaistnienia zdarzenia w następujący sposób:
1.    ustnie w Urzędzie Gminy, pok. nr 11, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00,
2.    telefonicznie pod nr telefonu (62) 722 21 379 lub (62) 72 21 305, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00,
3.    pisemnie na adres: Urząd Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew,
4.    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, adres nieruchomości której dotyczy, a także opis i datę niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Przykładowy formularz dostępny jest w pokoju nr 11 urzędu oraz poniżej artykułu. 
Przypominamy, że pojemniki powinny zostać wystawione przed posesję do godz. 700.

Załączniki:
Harmonogram odbioru odpadów w I kwartale 2016r.  (pobierz)
Formularz reklamacyjny   (pobierz)