Galerie

Ważne zmiany w świadczeniach rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że rodziny które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych

 „Złotówka za złotówkę”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że rodziny które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych.
Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1,00 zł wraz z przekroczeniem o 1,00 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny. Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę" będzie nie niższa niż 20,00 zł.
Zmiany obejmą również rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie po 1 stycznia 2016 r. wystąpią z wnioskiem o wsparcie.

„Świadczenie rodzicielskie”
Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. można składać wnioski o świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni, studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenie w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie będzie przysługiwało przez okres 53 tygodni niezależnie od dochodu rodziny (w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten będzie mógł być wydłużony do 71 tygodni).
Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w czasie porodu).
Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.
Uwaga! Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego.

„RODZINA 500+”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie, idąc w ślad za ministerstwem rodziny, pracy  i polityki społecznej, ostrzega przed powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać wnioski o przyznanie świadczenia rodzina 500+.  Są to próby wprowadzenia w błąd; podawany jest link do strony z wnioskiem, gdzie za jego pobraniem trzeba wpisać numer telefonu.
Na dzień dzisiejszy nie ma wniosku o świadczenie 500+. Prawdziwe wnioski będą darmowe i będzie je można składać od momentu startu programu.  
Zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program.  Na dzień dzisiejszy projekt ustawy jest w trakcie prac legislacyjnych. Według zapowiedzi rządu, program 500+ zostanie uruchomiony najwcześniej w kwietniu.