Rekrutacja do przeszkoli i szkół podstawowych na rok 2016/2017

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli oraz szkół podstawowych

określa się następujące terminy i kryteria brane pod uwagę oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Zrządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 28.01.2016r. (pobierz)

Uchwała nr III/18/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Rozdrażew (pobierz)
 
Uchwala nr XII/81/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Rozdrażew  (pobierz)

Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Rozdrażew  z dnia 28.01.2016r. (pobierz)

Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29  grudnia 2015r. w  sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew (pobierz)