Galerie

Profilaktyczne badania mammograficzne

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wykona 29 lutego 2016r. bezpłatne badania mammograficzne

dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ. Mammobus ustawiony zostanie  przy ZSP w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 42. Badania rozpoczną się o godz. 900. 
Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia.  Rejestracja telefoniczna: pod bezpłatnym numerem 800 160 168  lub (61) 85-57-528 i (61) 85-13-077 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.