Galerie

Przyjmujemy zgłoszenia na staż

Urząd Gminy informuje o możliwości odbycia 6 - cio miesięcznego stażu przez osoby

zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie. Zgłoszenia można składać w sekretariacie Urzędu Gminy do 24 lutego br.