Galerie

O Funduszu Poręczeniowym dla przedsiębiorców

Piątkową sesję Rady Gminy rozpocznie informacja z działalności Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

Prezes Funduszu p. Aneta Karkosz przedstawi zasady działania Funduszu i formy pomocy udzielanej  działającym przedsiębiorcom i osobom zakładającym działalność gospodarczą.
Zapraszamy osoby zainteresowane pomocą świadczoną przez Fundusz. Sesja rozpocznie się o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.