Galerie

Podatki lokalne – pierwsza rata wg nowych zasad

Urząd Gminy przypomina, że 15 marca mija termin płatności pierwszej raty podatków lokalnych.

W związku z likwidacją inkasa podatków przez sołtysów płatności należy dokonać w jednej z następujących form: przelewem, w banku na konto gminy podane na decyzji podatkowej lub w kasie Urzędu Gminy. Przypominamy również, że w wyniku zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku, gdy kwota powstałego zobowiązania podatkowego za dany rok (niezależnie od rodzaju podatku) nie przekracza 100zł, podatek należy opłacić jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca.