Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu lokali użytkowych i gruntu przeznaczonych do wynajmu  i dzierżawy. Wykaz będzie wywieszony w dniach od 25 maja 2010r. do 16 czerwca 2010r.