Galerie

Podpisano umowę na wykonanie klimatyzacji w Dąbrowie

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje, że  podpisano umowę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości poniżej 30 000 EURO przeprowadzonego jako zapytanie ofertowe na ”Zakup, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej   w Dąbrowie, gmina Rozdrażew ”.Wykonawcą zadania będzie firma:
TECHCOOL Sp.z o.o.
ul. Gostyńska 11
63-820 Piaski   za cenę brutto :  35 547,00 zł

Realizacja robót  przewidziana jest w terminie do dnia 25 marca 2016 r.