Galerie

Zbiórka zużytego oleju oraz opakowań i filtrów

Urząd Gminy informuje, że firma AgroOPC Piotr Śliski z Izby, gm. Mogilno organizuje w miesiącu kwietniu br. bezpłatną zbiórkę zużytego oleju

(silnikowego, przekładniowego i hydraulicznego), opakowań po olejach oraz filtrów (oleju, paliwa, powietrza) z terenu nieruchomości oraz firm. Odbiór filtrów i opakowań jest możliwy tylko w ilości adekwatnej do ilości przekazanego oleju.
Osoby zainteresowane udziałem w zbiórce prosimy o wpisywanie się na listy udostępniane przez sołtysów w formie kurendy. Każdy, kto przekaże oleje, filtry itd. otrzyma kartę przekazania odpadów. Przygotowane do odbioru odpady, zarówno filtry jak i opakowania należy  spakować oddzielnie.
Szczegółowy harmonogram odbioru przekaże firma.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy nr tel. 62 72 21 305, lub w firmie AgroOPC  nr tel.  601 236 867.