Informacja dotycząca Programu „ Rodzina 500+”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016r.  rozpocznie przyjmowanie wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”.

Ośrodek czynny jest w godz. 7.00 – 15.00 od poniedziałku  do piątku. Dodatkowo wnioski przyjmowane będą w pierwszą i trzecią sobotę kwietnia  tj. 2 kwietnia 2016r. i 16 kwietnia 2016r. w godz. 8.00 – 13.00.
Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać osobiście w biurze Ośrodka lub przez Internet, w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r. włącznie. Jeżeli osoba nie korzysta aktualnie z zasiłku rodzinnego do wniosku potrzebne będą:
- numery pesel wszystkich członków rodziny
- nr rachunku bankowego (nie można podawać kont osób trzecich),
- kserokopię nakazu płatniczego za 2014r. w przypadku rolników (także
  nakazów wydanych w innych gminach)
- dokumentację potwierdzającą utratę lub uzyskanie dochodu, jeżeli nastąpiła
   zmiana w sytuacji dochodowej w 2014r lub po tym roku
- kserokopie prawomocnego wyroku sądu o wysokości zasądzonych alimentów
  (w przypadku przyznania)
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności  lub orzeczenia o stopniu
   niepełnosprawności dziecka (jeśli dziecko jest niepełnosprawne)
Rokiem, z którego dochód będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia, na pierwsze lub jedyne dziecko, od 1 kwietnia br., jest rok 2014. W przypadku uzyskania w 2014 r. wyłącznie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie trzeba składać oświadczenia ani dołączać do wniosku zaświadczenia z urzędu skarbowego, gdyż gmina jest zobowiązana pozyskać zaświadczenie  samodzielnie. Natomiast w przypadku gdy członkowie rodziny osiągnęli  inny dochód niż opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych (nie podlegający opodatkowaniu np. stypendia szkolne, alimenty, dochód  z gospodarstwa rolnego) lub rozliczają się na podstawie tzw. ryczałtu, do wniosku należy dołączyć wypełnione oświadczenia na gotowym druku.
Od dnia 21 marca 2016r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie można odbierać druki wniosków.
Wszelkich informacji na temat świadczenia wychowawczego udzielać będą pracownicy Ośrodka nr tel. 62 7221324.