Galerie

Komunikat ostrzegawczy

W oparciu o otrzymany komunikat "OSTRZEGAWCZY O  INTENSYWNYCH OPADACH DESZCZU”  ostrzega się mieszkańców gminy, że od godz. 6.00 2.06.2010r. do godz. 6.00 dnia 3.06.2010r. przewiduje się intensywne opady deszczu. Miejscami przewidywana ilość opadów może sięgać 20 – 40 mm. Mogą wystąpić: podtopienia, uszkodzenia dróg i budynków, trudności komunikacyjne.