Galerie

Zarządzenie deratyzacji

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Krotoszynie z Wójtem Gminy  Rozdrażew  zarządza przeprowadzenie akcji  deratyzacji wszystkich  nieruchomości na terenie gminy  w terminie od 4 do  31 maja 2016 roku.

W tym czasie zobowiązuje się wszystkich mieszkańców do wyłożenia trutki,  w takich  miejscach  jak:  śmietniki,  budynki  gospodarcze,  piwnice, ubikacje itp. Do akcji  należy  użyć  trutek  znajdujących  się w handlu  i  wykładać  ściśle wg  pouczenia na opakowaniu.

Koszty  deratyzacji  - odszczurzania obciążają właścicieli  nieruchomości.
Najbliższe punkty sprzedaży  na terenie gminy to:
- P.H.P.U. „ROLBUD” Michał Michalak ul. Koźmińska 13,  Rozdrażew;
- PW AGROUNIMA-AGROSKŁAD, ul. Koźmińska , Rozdrażew.
Celem przeprowadzenia akcji jest  zapobieganie chorobom  zakaźnym przenoszonym  na ludzi przez szczury i myszy oraz stratom  gospodarczym wyrządzonym przez te  gryzonie.
Więcej  informacji znajduje się na  obwieszczeniach  umieszczonych  na tablicach  ogłoszeń  w poszczególnych  wsiach.