Galerie

Informacja z obrad XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

XV sesja Rady Gminy Rozdrażew zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się 27 kwietnia 2016r. Podczas sesji radni przyjęli dwie uchwały.

Pierwszą uchwałą Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie z Samorządem Powiatu Gostyńskiego porozumienia sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej. Porozumienie ma na celu uzyskanie w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszej ceny w wyniku skomasowania zapotrzebowania na energię. Przetarg na dostawę energii, w imieniu wszystkich członków porozumień tj. kilku gmin i podmiotów komunalnych, przeprowadzi upoważniony Powiat Gostyński. 
    Podczas sesji Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając dochody i wydatki o kwotę 557.157,03zł. Do budżetu wprowadzono m.in.: dotację z budżetu państwa przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (433.118,03zł), dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg gminnych w Wolenicach i Wykach (łącznie 123.000zł) oraz  odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na remont ogrodzenia ZSP w Rozdrażewie (962zł).
Zmniejszono natomiast kwotę subwencji oświatowej przypadającej gminie o 67.930 zł stosownie do pisma Ministra Finansów ustalającego wysokość tegorocznej subwencji.
Oszczędności osiągnięte w przetargu na przebudowę dróg gminnych przeznaczono na: zadanie przebudowy zjazdu z drogi gminnej na powiatową w miejscowości Rozdrażew (25.000zł), bieżące utrzymanie dróg (30.070zł) oraz uzupełnienie wydatków na utrzymanie szkół (67.930zł).