Galerie

Ruszyła wypłata świadczeń “RODZINA 500+”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że na dzień 28 kwietnia 2016r. wpłynęło 390 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”.

Na konta wnioskodawców przekazano już świadczenia dla 480 dzieci z 305 rodzin. Świadczenia gotówkowe za miesiąc kwiecień będą wypłacone, w dniu 6 maja 2016r. (piątek) w kasie Urzędu Gminy Rozdrażew. Ponadto informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze nadal można składać, osobiście w biurze Ośrodka lub przez Internet, w okresie  do 1 lipca 2016r. włącznie. Świadczenia zostaną przyznane i wypłacone od miesiąca kwietnia.