Informacje gospodarcze gminy

W dniu 12 kwietnia rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę dróg gminnych. Spośród złożonych trzech ofert najkorzystniejszą cenę zaoferowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego

S.A. z Kalisza z ceną 387.019,18 zł.W dniu 25 kwietnia została podpisana umowa na  realizację zadań. Zakres obejmuje wykonanie przebudowy dróg w miejscowościach: Wolenice - Dębowiec na dł. 940 m, Budy na dł. 418 m, Wyki na dł. 500 m i w Rozdrażewie remont ul. Parkowej  poprzez ułożenie krawężnika i wykonanie nawierzchni na dł. 134 m. Termin realizacji zadań do 30 czerwca 2016r.
Sukcesem zakończyły się starania o uzyskanie dofinansowania  do przebudowy dróg z budżetu Województwa Wielkopolskiego w miejscowościach Wolenice-Dębowiec i  Wyki. Kwota dofinansowania wyniesie 123.000 zł.