Galerie

Komunikat o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 10 maja do 1 czerwca 2016r. Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 pokój  nr 7 w godz. od 7.00 do 15.00 lub pod nr telefonu 62 722 13 05.

Mapa działek (pobierz)