Galerie

Termin i porządek obrad XVII sesji Rady Gminy

W dniu 10 czerwca  2016r. o godz. 9.00  w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie odbędzie się XVII nadzwyczajna  sesja Rady Gminy Rozdrażew

Proponowany porządek :
1.  Otwarcie sesji.
2.  Podjęcie uchwał  w sprawach:
     1/ zmian budżetu gminy na 2016r.,
     2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2016 – 2025.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Zamknięcie obrad.