Galerie

Kolejne informacje gospodarcze

W maju ekipa techniczna Urzędu Gminy wykonała łatanie dróg gminnych z użyciem gorącej masy asfaltowej.

Natomiast wypełnienie mniejszych braków i spękań emulsją z grysem zlecono firmie ROL-BUD, co zostało zrealizowane na przełomie maja i czerwca. Obecnie trwają prace związane z przebudową  dróg w Budach (418m), Wykach (700m po zastosowaniu zamówienia uzupełniającego), przebudową drogi łączącej Dębowiec z drogą krajową nr 15 (940m) i remontem ostatniego odcinka ul. Parkowej w Rozdrażewie (134m). Prace realizuje wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza. Na realizację powyższych inwestycji gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu województwa wielkopolskiego w wysokości 123.000zł.
Natomiast w najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę ostatniego odcinka ul. Powstańców Wielkopolskich i pierwszego odcinka ulicy Przemysłowej w Rozdrażewie. W ramach inwestycji wykonany zostanie chodnik łączący salę sportową przy ZSP z Gminnym Ośrodkiem Sportu i  rekreacji, a jezdnia uzyska nową nawierzchnię.                                                                                                          
   14 czerwca nastąpiło podpisanie umowy z wyłonioną w drodze przetargu firmą  CEGIEŁKA z Wilkowyi na rozbudowę budynku wraz ze zmianą użytkowania na cele Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi. Firma zaoferowała najkorzystniejszą cenę  - 366.876,92zł. Rozpoczyna prace w części sklepowej obiektu, a remont dotychczasowego przedszkola rozpocznie z początkiem wakacji. Zakres obejmuje powiększenie sal poprzez adaptację pomieszczenia dotychczasowego sklepu i pokoju mieszkalnego, wykonanie nowych posadzek, wymianę wszystkich instalacji, pokrycia dachowego, wykonanie kotłowni w miejscu dotychczasowej piwnicy w budynku remizy OSP, ocieplenie budynku, malowanie elewacji i pomieszczeń, wykonanie nowych łazienek z montażem armatury.