Galerie

Termin i porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy

XVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 20 lipca 2016r. o godz. 9.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Przyjęcie protokółów z obrad XVI i XVII sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1/ zmian budżetu gminy na 2016r.,
     2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew,
     3/ szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania  udziałów i akcji
     w  spółkach prawa  handlowego przez Gminę Rozdrażew.  
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Zapytania i wolne wnioski.