Galerie

Zakończono inwestycje drogowe

7 lipca br. odbył się odbiór techniczny nowych odcinków dróg gminnych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza

wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonano podbudowę i nową nawierzchnię asfaltową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wyki na długości 700m. Natomiast droga Wolenice-Dębowiec (940m) uzyskała dwuwarstwową nawierzchnię z masy mineralno – bitumicznej. Kolejną inwestycją był liczący 418m odcinek drogi w miejscowości Budy, na którym wykonano poszerzenie jezdni i nową nawierzchnię asfaltową. Zakończono również remont ostatniego odcinka ul. Parkowej w Rozdrażewie na długości 134m poprzez ułożenie krawężnika i nowej nawierzchni. Łączny koszt realizacji zadań wyniósł 467.761,92 zł, z czego na inwestycje w Wykach i Wolenicach 123.000 zł pochodziło z pozyskanej przez gminę dotacji z budżetu województwa wielkopolskiego.

Foto galeria
Wyki                               (pobierz)
Wolenice- Dębowiec      (pobierz)
Budy                              (pobierz)
Rozdrażew ul. Parkowa  (pobierz)