Galerie

Uruchomiono portal mapowy dla mieszkańców

Informujemy mieszkańców, że opracowana została dla gminy baza danych adresów i miejscowości.  Portal mapowy dostępny na stronie internetowej  gminy  w zakładce „System Informacji Przestrzennej – mapa

umożliwia dotarcie do punktów adresowych, działek położonych na obszarze gminy. Zachęcamy  mieszkańców do  korzystania.