Komunikat o wywieszeniu wykazów nieruchomości do wynajmu i dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniach od 20 lipca do 10 sierpnia 2016r. wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie ul. Rynek 3 wykazy nieruchomości do wynajmu i dzierżawy.

Do dzierżawy drodze przetargu pisemnego nieograniczonego przeznaczono nieruchomości w miejscowościach: Dąbrowa, Dzielice, Henryków, Nowa Wieś, Rozdrażewek, Trzemeszno i Wolenice.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 7 i 10 w godz. 7.00 do 15.00 lub pod nr tel. 62 722 13 05.