Galerie

Podpisano umowę na realizację I etapu ul. Przemysłowej w Rozdrażewie

 21 lipca miało miejsce podpisanie umowy na realizację na I etapu inwestycji pod nazwą przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych z firmą

Przedsiębiorstwem Budowlano - Handlowym "MARZYŃSKI" Sp. z o.o. z Jarocina. Firma ta w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym zaoferowała najkorzystniejszą cenę za realizację zadania - 440.317,48zł. Prace rozpoczną się w sierpniu i potrwają do połowy października.
W związku tym, że w lokalnej prasie przy okazji informacji o przetargu ukazały się opisy całego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ulicy Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych”, zaplanowanego na kilka etapów, wyjaśniamy, że tegoroczny zakres inwestycji (nazywany pierwszym etapem i szczegółowo opisany w dokumentacji przetargowej) obejmuje odcinek ulicy Powstańców Wlkp. od hali sportowej do ul. Przemysłowej wraz z zatoką parkingową naprzeciw hali oraz odcinek ul Przemysłowej od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Krotoszyńskiej. Na tych odcinkach prace będą obejmować: wykonanie kanalizacji odwadniającej drogę z wpustami drogowymi, montaż krawężnika i budowę chodnika (w większości po jednej stronie ulicy), wyrównanie szerokości drogi i ułożenie na całości nakładki asfaltowej.