Galerie

Wyniki naboru na rachmistrzów spisowych.

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do informacji, że w naborze na rachmistrzów spisowych w wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty oraz dwie po terminie.

W wyniku procesu naboru prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010r. na rachmistrzów w gminie Rozdrażew zostali wybrani:
Pani Małgorzata Bartkowiak zam. Rozdrażew
Pani Ewelina Kaźmierczak zam. Rozdrażew
Pani Honorata Czubak zam. Dzielice
Pan Bartłomiej Bajodek zam. Rozdrażew.