Galerie

Uproszczony plan urządzania lasu

Wójt Gminy  Rozdrażew informuje o  wyłożeniu do  publicznego  wglądu  na okres  60 dni tj. w dniach 25.08.2016r. - 24.10.2016 r.  projektu  uproszczonego  planu  urządzania lasu

dla lasów  niestanowiących  własności Skarbu Państwa  położonych na  terenie  gminy  Rozdrażew na okres  obowiązywania od 01.01.2017r. do 31.12.2026r. Z treścią  planu  można  zapoznać się  w  siedzibie  Urzędu Gminy, pokój nr  7 w  godz.  od 7.00.do 15.00.
Uproszczony plan  urządzania lasu będzie podstawą do  naliczenia  podatku  leśnego.
W terminie 30 dni  od  dnia wyłożenia  planu  zainteresowani  właściciele  mogą składać  zastrzeżenia  i  wnioski  w  sprawie  planu do  Starosty Krotoszyńskiego.

Druk wniosku (pobierz)