Galerie

Komunikat ostrzegawczy – o upałach

W oparciu o otrzymany komunikat ostrzega się mieszkańców gminy, że od godz.14.00 dnia  27.08.2016r. do godz. 18.00 dnia 28.08.2016r. przewiduje się  upały. Maksymalna temperatura w dzień  do 31º C.