Galerie

Podpisano umowę

 Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 30.08.2013r.  podpisano umowę  na realizację zamówienia publicznego

pn. Zastępstwo procesowe w postępowaniu o zwrot podatku od towarów i usług ( VAT).   W przeprowadzonym  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki  poniżej 14 tyś. EURO  wybrano firmę :

 Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k.,

 Al. Jana Pawła II 19,

 00-854 Warszawa.

 

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                     /-/Mariusz Dymarski