Galerie

XL sesja Rady Gminy

W dniu 22 czerwca 2010r.o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie odbędzie się XL sesja Rady Gminy Rozdrażew.
Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółów z obrad XXXVIII i XXXIX sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje radnych.
5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dzielice,
2/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grębów,
3/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś,
4/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rozdrażew,
5/ wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej przeznaczonej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej,
6/ zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
7/ zmian w budżecie gminy na 2010r.   
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.