Najładniejsze tegoroczne ogrody w gminie

W dniu 15 września 2016r.  w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie odbyło się uroczyste podsumowanie XIX edycji konkursu na najładniejszy ogród.

Do tegorocznego konkursu udział zgłosiło 8 uczestników, a oceny ogródków dokonała komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w składzie: Natalia Błaszczyk (przedstawiciel Urzędu Gminy) Jadwiga Broda i Bożena Jakubek (Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich).
Oceny dokonano w dwóch kategoriach :
- „Mój ogród warzywno-kwiatowy”
- „Moje miejsce wypoczynku wśród zieleni”.
Laureatami konkursu w pierwszej kategorii zostali:
I    Jan Zagrodnicki Rozdrażew
II   Stanisława Kolenda Nowa Wieś
III  Mariola Wosińska Rozdrażew
W kategorii „Moje miejsce wypoczynku wśród zieleni”:
I   Stanisława Kolenda Nowa Wieś
II  Agnieszka Urna Rozdrażewek
III  Natalia Kęsy  Nowa Wieś
Laureatom nagrody wręczył Wójt Gminy Mariusz Dymarski.

ogrody3
ogrody4
ogrody5
ogrody6
ogrody7
ogrody8
ogrody9
ogrody1
ogrody2