Komunikat o wykazie nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 17 października do 7 listopada 2016 r.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3
pokój  nr 7 w godz. od 7.00 do 15.00 lub pod nr telefonu 62 722 13 05.