Galerie

Nowy Sołtys Trzemeszna

Podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy Trzemeszna wybrali nowego Sołtysa. Został nim Karol Panek. Mieszkańcy zadecydowali również o rozszerzeniu  składu Rady Sołeckiej o następujące osoby: Katarzyna Golińska i Remigiusz Biliński. Zarówno Sołtysowi jak i Radzie  życzymy sukcesów w pracy. Zebranie było również okazją do złożenia podziękowań Ewelinie Chmielarz dotychczas sprawującej funkcję sołtysa za wkład w rozwój wsi. Złożyli je Wójt Mariusz Dymarski i radny Grzegorz Lis .