Zaproszenie przedszkolaków i uczniów szkół do udziału w konkursach plastycznych

Urząd Gminy  w Rozdrażewie zaprasza  przedszkolaki oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursach plastycznych. Przedmiotem konkursu  „Zwierzaki – Śmieciaki”

przeznaczonego dla przedszkolaków i uczniów klas I-III  jest wykonanie dowolną techniką zwierzaka z odpadów i/lub surowców wtórnych (plakat), (regulamin).                   
W konkursie dla uczniów klas IV-VI i gimnazjalistów „Nie pal śmieci – dbaj o zdrowie”  wykonaj dowolną techniką ulotkę dla mieszkańców Gminy Rozdrażew dotyczącą szkodliwości palenia śmieci w gospodarstwach domowych (plakat), (regulamin).
Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać do dnia 20.12.2016r. na adres: Urząd Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew, Referat Gospodarki Komunalnej, pokój nr 11.