Ukończono kolejną inwestycję

Ukończono budowę i zagospodarowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą.

Zadanie realizowała firma MAL-POL Józefa Krysia z Krotoszyna, wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Nowy obiekt powstał na zapleczu oczyszczalni ścieków. W ramach zadania utwardzono 1400m2  placu i 730m2  drogi dojazdowej, zamontowano rampę rozładunkową z zadaszeniem i wagę samochodową oraz wyposażono punkt w kontener biurowy, kontenery na odpady o różnych pojemnościach i szlabany. Ponadto wykonano oświetlenie i ogrodzenie terenu oraz ścieżkę edukacyjną dla najmłodszych. Koszt zadania wyniósł kwotę 865.928,50 zł, do którego dochodzą koszty projektu oraz nadzoru  inwestorskiego i archeologicznego. Znaczna część kosztów (750.000 zł) została pokryta preferencyjną, częściowo umarzalną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

pszok01
pszok02
pszok03
pszok04
pszok05
pszok06
pszok07
pszok08
pszok09
pszok10